Rut Avdrag

För privata tjänster har du idag möjlighet att få en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden. Här kan du läsa mer om reglerna och möjligheterna för att kunna utnyttja skatteavdraget.

Betalning:

Betalning sker via faktura (10 dagar). via mail (PDF) eller per post.
För flyttstädning, drar vi av 50% direkt av arbetskostnaden på fakturan. Om ansökan om skattereduktion avslås, ska Fakturans totala belopp betalas av dig som köpare.

Efter varje flyttstädning genomförs en besiktning efter en checklista som du som kund får godkänna